Ontwerptekening

Een ontwerptekening is een op schaal gemaakte tekening. Hierop staat in bovenaanzicht de gehele indeling van de tuin. Soms kan een detailtekening of een aanzichttekening nodig zijn om een situatie te verduidelijken. (voorbeeld ontwerptekening)

Isometrie

Een isometrie is een dimensionale tekening waarop diepte en hoogte duidelijk kan worden gemaakt, een soort ‘vogelvlucht’ over de tuin. Een isometrie geeft een beter beeld dan een perspectieftekening. (voorbeeld isometrie)

Beplantingsplan

Op het beplantingsplan wordt aangegeven waar de verschillende soorten beplanting komen te staan. Bij de indeling wordt rekening gehouden met zon/schaduw, grondsoort en uiteindelijke grootte. (voorbeeld beplantingsplan)

Plantlijst

Op de plantlijst vindt u de aantallen en levermaten van de op het beplantingsplan gebruikte soorten. Hierbij wordt rekening gehouden met het gewenste tijdsbestek waarin de tuin een ‘volwassen’ karakter moet hebben.

Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan is een technische werktekening welke noodzakelijk is voor de uitvoering. Hierop staan alle maten aangegeven zodat het project door een hovenier kan worden uitgevoerd. Tevens worden hierop de bekabeling van elektra en/of waterleidingen gezet. (voorbeeld uitvoeringsplan)

Projectbeschrijving

De projectbeschrijving geeft gedetailleerde informatie ten aanzien van het ontwerp zoals bijvoorbeeld materiaalkeuze, kwaliteit of andere niet op tekening zichtbare details.

«« terug naar het begin


Klik om naar het begin van de pagina te gaan


ontwerp voorbeelden